Jagan Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya

0
16


College Name Jagan Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya
Address No.-350/1907, 350/1906, Aloda, Khatu Shyam Ji, Danta, Sikar-332602
City Sikar
State Rajasthan
Aided Private college
Affiliated To University of Rajasthan
Bachelors / Masters / Diploma Bachelors
CoEdu/Boys/Girls Co-Edu
NCTE Approved Yes
Recognized Year 2008